Pellets

from Bulgaria.

Inter Machinex is a bulgarian pellets manufacture of high quality wood pellets. Pellets producer, pellets distribution and selling pellets also pellets price and distribution of pellets. Then manifacture of pellets

.

Интер Машинекс ООД произвежда и продава иглолистни еко пелети в България и чужбина

Продажба на еко пелети на изгодна цена пелети за страната. Произвежданите пелети са с високо качество и отговарят на всички европейски стандарти за дървесни пелети и конкурентни цени пелети. При производство на пелети се спазват всички екологични стандарти и техники за безопасна работа необходими за при производството на дървесни пелети. Цена на пелетите отговаря на качеството на еко пелетите.

tuka idva nasam

pellets price for pellets Bulgaria und пелети

Производство и продажба на еко пелети

Връзка с нас


Интер Машинекс ООД
бул. Александър Стамболийски 40
София 1303
тел.: 02 980 78 00
факс: 02 980 42 83
имейл: info@intermachinex.bg
info@interpelet.bg

Производство и продажба на пелети

Поради географското положение на България производството на пелети и използването на пелети е силно развито. Поради поскъпването на цената на тока, цената на петрола и твърдите горива, както и поради високата конкурентост при производство на пелети (което води до по-евтина цена на пелети) все повече домакинства се ориентират към използване на пелети за отопление. Този засилен интерес към използване на пелети се дължи също така и на удобството при ползването на пелети и несравнимият уют, който те предлагат.

Интер Машинекс е фирма, която е тясно ангажирана с производство и продажба на пелети в България. Поради удобното географско разположение на производствените си мощности фирмата има достъп до качествена суровина, която от своя страна е водеща за производството на качествени пелети. Със своето качество на пелетите фирмата се е наложила като един от основните производители на пелети не само на българския, а също така и на европейския пазар на пелети.

 

Интер Машинекс ООД е един от лидерите в производството и продажбата на еко пелети в България. В началото на 2012 компанията пусна в действие и новото си високотехнологично и модерно предприятие с капацитет 100т на месец за производство на пелети от дървена биомаса, с което да се наложи още по-категорично на пазара, чрез качество и ефективност на производ-ството.

   

Интер Машинекс ООД произвежда пелети от иглолистна масивна дървесина без влагащи вещества и химикали, като едно от предимствата на производството е безпрахов и автоматизиран процес. Фирмата разполага с хале за събиране на суровина с обем от 3000 м³, а готовата продукция се съхранява в склад с площ от 650 м².

 

Водещата философия на компанията е:

качествено производство и ефективност на продуктите!

 

пелети

 

Нашата политика е да не правим компромис с цена и качество.
Наша политика е правото на клиента на изгодна сделка.
Наша политика е да задоволим търсенето – ефективност на ниски цени.

 

Сертификат

Сертификат

Нашият продукт !

сертификат

Още за Интер Машинекс